Tấm bê tông HTC "Ultra" khổ lớn và siêu lớn. - HTC Construction

Tấm bê tông HTC “Ultra” khổ lớn và siêu lớn.

Giải pháp của Phú Ông đảm bảo có thể thi công tất cả các thể loại công trình kể cả với những công trình có hình dạng đặc biệt nhất
Dùng kết cấu vở mỏng nên các công trình của Phú Ông “nhẹ” nhưng vẫn đảm bảo tính vững bền của kết cấu .

038.883.6666